shabd-logo

काशीबाई कानिटकर बद्दल

काशीबाई कानिटकर या मराठी भाषेतील लेखिका व स्त्रीवादी समाजसुधारक होत्या. मराठी समाजात व स्थूलमानाने भारतीय समाजात स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविषयी त्यांनी आपल्या साहित्याद्वारे आवाज उठवला.

no-certificate
अद्याप कोणतेही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

काशीबाई कानिटकर ची पुस्तके

काशीबाई कानिटकर चे लेख

no articles);
कोणताही लेख सापडला नाही
---

एक पुस्तक वाचा