shabd-logo

टॉप ट्रेंडिंग पुस्तके

द्विदल

द्विदल

प्रफुल भिसे

हे माझे दुसरे पुस्तक दोन लघु कादंबर्यांचे आहे अजून मनोहर आहे - जेष्ट नागरीक बर्याचदा सहचर सोडून गेल्यावर एकाकी पडतात. कालक़्रमण होतच असते. पण जीवनात एकाकीपण पोकळी जाणवते अशावेळी तब्येत तंदुरुस्त असेल व मन टवटवीत असेल तर या वयात पण साजेसा

3 वाचक
58 Articles
1 लोकांनी विकत घेतले

ईबुक:

₹ 39/-

पुस्तक मुद्रित करा:

228/-

द्विदल

द्विदल

प्रफुल भिसे

हे माझे दुसरे पुस्तक दोन लघु कादंबर्यांचे आहे अजून मनोहर आहे - जेष्ट नागरीक बर्याचदा सहचर सोडून गेल्यावर एकाकी पडतात. कालक़्रमण होतच असते. पण जीवनात एकाकीपण पोकळी जाणवते अशावेळी तब्येत तंदुरुस्त असेल व मन टवटवीत असेल तर या वयात पण साजेसा

3 वाचक
58 Articles
1 लोकांनी विकत घेतले

ईबुक:

₹ 39/-

पुस्तक मुद्रित करा:

228/-

Harry Potter and Half Blood Prince

Harry Potter and Half Blood Prince

JK Rowling

लॉर्ड वोल्डमॉर्ट विरूद्धचे युद्ध चांगले चालले नाही, डंबलडोर हॉगवर्ट्सकडून बर्याच काळापासून अनुपस्थित आहे आणि ऑर्डर ऑफ द फिनिक्सला आधीच नुकसान सहन करावे लागले आहे. क्लासेस सरळ सरळ नाहीत, हॅरीला रहस्यमय हाफ-ब्लड प्रिन्सकडून काही विलक्षण मदत मिळाली. होग

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

599/-

Harry Potter and Half Blood Prince

Harry Potter and Half Blood Prince

JK Rowling

लॉर्ड वोल्डमॉर्ट विरूद्धचे युद्ध चांगले चालले नाही, डंबलडोर हॉगवर्ट्सकडून बर्याच काळापासून अनुपस्थित आहे आणि ऑर्डर ऑफ द फिनिक्सला आधीच नुकसान सहन करावे लागले आहे. क्लासेस सरळ सरळ नाहीत, हॅरीला रहस्यमय हाफ-ब्लड प्रिन्सकडून काही विलक्षण मदत मिळाली. होग

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

599/-

(Cashfloww Quadrant)

(Cashfloww Quadrant)

(ROBERT T. KIYOSAKI)

(Cashfloww Quadrant) Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

(Cashfloww Quadrant)

(Cashfloww Quadrant)

(ROBERT T. KIYOSAKI)

(Cashfloww Quadrant) Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

A Setback Is a Setup For Comeback

A Setback Is a Setup For Comeback

Willie Jolley

In 'A Setback Is a Setup for a Comeback' Willie Jolley presents his 'VDAD' formula: Vision, Decision, Action and Desire. This formula will show anyone how to overcome life's constant challenges. Willie's twelve simple strategies enable you to turn yo

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

175/-

A Setback Is a Setup For Comeback

A Setback Is a Setup For Comeback

Willie Jolley

In 'A Setback Is a Setup for a Comeback' Willie Jolley presents his 'VDAD' formula: Vision, Decision, Action and Desire. This formula will show anyone how to overcome life's constant challenges. Willie's twelve simple strategies enable you to turn yo

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

175/-

Karyalayeen Dehboli (Body Language in the Work Place in Marathi)

Karyalayeen Dehboli (Body Language in the Work Place in Marathi)

Allan , Barbara Pease (Author)

In this book, authors Allan and Barbara Pease share techniques developed for success in sales and business. They teach the body language 'vocabulary' through which success can be gained in almost any business venture. Body Language in the work place

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

250/-

Karyalayeen Dehboli (Body Language in the Work Place in Marathi)

Karyalayeen Dehboli (Body Language in the Work Place in Marathi)

Allan , Barbara Pease (Author)

In this book, authors Allan and Barbara Pease share techniques developed for success in sales and business. They teach the body language 'vocabulary' through which success can be gained in almost any business venture. Body Language in the work place

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

250/-

I Moved Your Cheese

I Moved Your Cheese

Deepak Malhotra , Nagalakshmi Shanmugam (Translator)

In this book, Deepak Malhotra tells an inspiring story about three unique and adventurous mice - Max, Big and Zed, who refuse to accept their reality as given. As we watch their lives unfold and intersect, we discover that instead of just blindly cha

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

125/-

I Moved Your Cheese

I Moved Your Cheese

Deepak Malhotra , Nagalakshmi Shanmugam (Translator)

In this book, Deepak Malhotra tells an inspiring story about three unique and adventurous mice - Max, Big and Zed, who refuse to accept their reality as given. As we watch their lives unfold and intersect, we discover that instead of just blindly cha

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

125/-

Harry Potter and the Order of Phoenix

Harry Potter and the Order of Phoenix

JK Rowling

हॉगवर्ट्समध्ये हॅरी पॉटरने चार वर्षांत घालवला आहे, त्याने मित्र आणि शत्रू बनविल्या आहेत. लॉर्ड वोल्डमॉर्ट परत आल्याबद्दल मित्रांना आणि इतर लोकांना खात्री करण्यासाठी हॅरी संघर्ष करतो. मंत्रालयाने आणि वृत्तपत्रात असे वाटते की की हॅरी लोकांना आपल्या वैय

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

599/-

Harry Potter and the Order of Phoenix

Harry Potter and the Order of Phoenix

JK Rowling

हॉगवर्ट्समध्ये हॅरी पॉटरने चार वर्षांत घालवला आहे, त्याने मित्र आणि शत्रू बनविल्या आहेत. लॉर्ड वोल्डमॉर्ट परत आल्याबद्दल मित्रांना आणि इतर लोकांना खात्री करण्यासाठी हॅरी संघर्ष करतो. मंत्रालयाने आणि वृत्तपत्रात असे वाटते की की हॅरी लोकांना आपल्या वैय

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

599/-

Harry Potter and Goblet of Fire

Harry Potter and Goblet of Fire

JK Rowling

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आहेत आणि हॅरी पॉटर स्कूल वर्षाच्या प्रारंभाची वाट पाहत आहे. हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विटक्राफ्ट आणि विझार्डरी येथे ते चौथे वर्ष आहेत आणि तेथे तेथे शिकण्यासाठी बर्याच गोष्टी आणि बर्याच वर्गांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. हॅरी हे अपेक्ष

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

699/-

Harry Potter and Goblet of Fire

Harry Potter and Goblet of Fire

JK Rowling

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आहेत आणि हॅरी पॉटर स्कूल वर्षाच्या प्रारंभाची वाट पाहत आहे. हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विटक्राफ्ट आणि विझार्डरी येथे ते चौथे वर्ष आहेत आणि तेथे तेथे शिकण्यासाठी बर्याच गोष्टी आणि बर्याच वर्गांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. हॅरी हे अपेक्ष

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

699/-

Change Your Thinking Change Your Life

Change Your Thinking Change Your Life

Brian Tracy

हे पुस्तक लक्ष्य निर्धारित करण्याच्या, आपल्या विचारांचा विस्तार आणि आपल्या स्वत: च्या अमर्यादित संभाव्य कल्पनांचा महत्त्व यावर लक्ष केंद्रित करते. हे बारा सामर्थ्यवान तत्त्वे प्रस्तुत करते जे कोणत्याही चांगल्या, अधिक समाधानी व्यावसायिक आणि वैयक्तिक ज

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

399/-

Change Your Thinking Change Your Life

Change Your Thinking Change Your Life

Brian Tracy

हे पुस्तक लक्ष्य निर्धारित करण्याच्या, आपल्या विचारांचा विस्तार आणि आपल्या स्वत: च्या अमर्यादित संभाव्य कल्पनांचा महत्त्व यावर लक्ष केंद्रित करते. हे बारा सामर्थ्यवान तत्त्वे प्रस्तुत करते जे कोणत्याही चांगल्या, अधिक समाधानी व्यावसायिक आणि वैयक्तिक ज

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

399/-

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

JK Rowling

हॅरी पॉटर भाग्यवान आहे तेरा वर्षा वय पर्यंत पोचतात, कारण त्याने एकापेक्षा जास्त प्रसंगी डार्क लॉर्डच्या खुनी हल्ल्यां पासून वाचला आहे. परंतु एक खुनी अझकबानमधून पळून गेला आहे आणि तुरुंगाची देखभाल करणार्या डेमेन्टर्सनी त्याचा पाठलाग केला. असे मानले जात

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

JK Rowling

हॅरी पॉटर भाग्यवान आहे तेरा वर्षा वय पर्यंत पोचतात, कारण त्याने एकापेक्षा जास्त प्रसंगी डार्क लॉर्डच्या खुनी हल्ल्यां पासून वाचला आहे. परंतु एक खुनी अझकबानमधून पळून गेला आहे आणि तुरुंगाची देखभाल करणार्या डेमेन्टर्सनी त्याचा पाठलाग केला. असे मानले जात

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

It Only Takes a Minute to Change Your Life

It Only Takes a Minute to Change Your Life

Willie Jolley

Get ready to change your life and make your dreams come true. Motivational coach Willie Jolley is about to give you the keys to success and tools to build you future into the kind of life you have only dreamed about. Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

250/-

It Only Takes a Minute to Change Your Life

It Only Takes a Minute to Change Your Life

Willie Jolley

Get ready to change your life and make your dreams come true. Motivational coach Willie Jolley is about to give you the keys to success and tools to build you future into the kind of life you have only dreamed about. Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

250/-

Dare to Win

Dare to Win

Jack Canfield

Jack Canfield and Mark Victor Hansen have inspired millions of people around the world to break through their fears and create their ideal lives. Now, in Dare to Win, they show you how to eliminate the roadblocks that prevent you from fulfilling your

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

195/-

Dare to Win

Dare to Win

Jack Canfield

Jack Canfield and Mark Victor Hansen have inspired millions of people around the world to break through their fears and create their ideal lives. Now, in Dare to Win, they show you how to eliminate the roadblocks that prevent you from fulfilling your

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

195/-

(Bal Thackeray Ani Shivasenecha Uday)

(Bal Thackeray Ani Shivasenecha Uday)

(VAIBHAV PURANDARE)

(Bal Thackeray Ani Shivasenecha Uday) Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

399/-

(Bal Thackeray Ani Shivasenecha Uday)

(Bal Thackeray Ani Shivasenecha Uday)

(VAIBHAV PURANDARE)

(Bal Thackeray Ani Shivasenecha Uday) Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

399/-

How to Have Confidence and Power in Dealing With People

How to Have Confidence and Power in Dealing With People

Les Giblin

In this book, the author who is a recognized expert in the field of human relations clearly explains the basic principles behind human behaviour. He describes how individuals can interact for positive results that will work in their favour. This book

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

350/-

How to Have Confidence and Power in Dealing With People

How to Have Confidence and Power in Dealing With People

Les Giblin

In this book, the author who is a recognized expert in the field of human relations clearly explains the basic principles behind human behaviour. He describes how individuals can interact for positive results that will work in their favour. This book

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

350/-

How to Get From Where You Are to Where You Want to be

How to Get From Where You Are to Where You Want to be

Jack CanfieldMark Victor Hansen

How to Get from Where You are to Where You Want: 25 Principles of Success is an informative guide that will help readers realize their goals and achieve their dreams. This book will enable the readers to take charge of their lives and help them live

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

350/-

How to Get From Where You Are to Where You Want to be

How to Get From Where You Are to Where You Want to be

Jack CanfieldMark Victor Hansen

How to Get from Where You are to Where You Want: 25 Principles of Success is an informative guide that will help readers realize their goals and achieve their dreams. This book will enable the readers to take charge of their lives and help them live

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

350/-

Byculla to Bangkok

Byculla to Bangkok

S Hussain Zaidi

मुंबई अंडरवर्ल्डची एक अत्यंत संशोधित कथा. या पुस्तकाच्या प्रमुख पात्रांमध्ये अरुण गवळी, अश्विन नाईक, आणि छोटा राजन यांचा समावेश आहे. Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

Byculla to Bangkok

Byculla to Bangkok

S Hussain Zaidi

मुंबई अंडरवर्ल्डची एक अत्यंत संशोधित कथा. या पुस्तकाच्या प्रमुख पात्रांमध्ये अरुण गवळी, अश्विन नाईक, आणि छोटा राजन यांचा समावेश आहे. Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

Harry Potter and The Deathly Hallows

Harry Potter and The Deathly Hallows

JK Rowling

प्रिव्हेट ड्राईव्हमध्ये हॅरी वाट पाहत आहे. द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स व्होल्डेमॉर्ट आणि त्याच्या समर्थकांना आणि कळविल्याशिवाय त्याला सुरक्षितपणे दूर पाठविणे. पण मग हेरी काय करेल? ते क्षणिक आणि असंभव अशक्य कार्य कसे पूर्ण करू शकतो? Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

599/-

Harry Potter and The Deathly Hallows

Harry Potter and The Deathly Hallows

JK Rowling

प्रिव्हेट ड्राईव्हमध्ये हॅरी वाट पाहत आहे. द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स व्होल्डेमॉर्ट आणि त्याच्या समर्थकांना आणि कळविल्याशिवाय त्याला सुरक्षितपणे दूर पाठविणे. पण मग हेरी काय करेल? ते क्षणिक आणि असंभव अशक्य कार्य कसे पूर्ण करू शकतो? Read more

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

599/-

Harry Potter and The Philosopher's Stone

Harry Potter and The Philosopher's Stone

JK Rowling

आपले मावशी-काका म्हणजेच डर्स्ली दाम्पत्य आणि त्यांच्या ढोल्या, दुष्ट डडली नावाच्या मुलासोबत राहून हॅरीनं आयुष्यभर दुःखच सहन केलेलं होतं. खोलीच्या नावाखाली हॅरीकडे होतं फक्त जिन्याखालचं एक लहानसं कपाट. अकरा वर्षांत कधीही त्याचा वाढदिवस कुणीही साजरा के

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

Harry Potter and The Philosopher's Stone

Harry Potter and The Philosopher's Stone

JK Rowling

आपले मावशी-काका म्हणजेच डर्स्ली दाम्पत्य आणि त्यांच्या ढोल्या, दुष्ट डडली नावाच्या मुलासोबत राहून हॅरीनं आयुष्यभर दुःखच सहन केलेलं होतं. खोलीच्या नावाखाली हॅरीकडे होतं फक्त जिन्याखालचं एक लहानसं कपाट. अकरा वर्षांत कधीही त्याचा वाढदिवस कुणीही साजरा के

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

Asura: Tale Of The Vanquished(Marathi)

Asura: Tale Of The Vanquished(Marathi)

Anand Neelakantan

ASURA: Tale of the Vanquished is is the retelling of the famous Indian epic, Ramayana, from the villain's point of view. The tale is out of the ordinary, since telling's of historical stories are usually told by the victors. Asura is the tale of the

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

Asura: Tale Of The Vanquished(Marathi)

Asura: Tale Of The Vanquished(Marathi)

Anand Neelakantan

ASURA: Tale of the Vanquished is is the retelling of the famous Indian epic, Ramayana, from the villain's point of view. The tale is out of the ordinary, since telling's of historical stories are usually told by the victors. Asura is the tale of the

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

499/-

Leadership and Self-Deception

Leadership and Self-Deception

The Arbinger institute

In Leadership and Self-Deception, the author says that many problems that occur in organisations are due to self-deception. That is, it is the tendency of people to justify themselves endlessly even when they know that they are on the wrong path that

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

169/-

Leadership and Self-Deception

Leadership and Self-Deception

The Arbinger institute

In Leadership and Self-Deception, the author says that many problems that occur in organisations are due to self-deception. That is, it is the tendency of people to justify themselves endlessly even when they know that they are on the wrong path that

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

169/-