shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

Questions Are the Answers

Allan Pease

0 भाग
0 लोकांनी विकत घेतले
0 वाचक
25 March 2023 रोजी पूर्ण झाले
ISBN क्रमांक : 9788186775448
यावर देखील उपलब्ध Amazon

This is the Marathi translation of QUESTIONS ARE THE ANSWERS by Allan Pease. This book provides you simple field-tested skills and strategies that teach you how to build your own successful network marketing business. Learn how to achieve a lifetime of top-of-the-line income. Imparts information that will change your life forever. Read more 

Questions Are the Answers

0.0(2)


"प्रश्न उत्तरे" हे ऑस्ट्रेलियन लेखक आणि प्रेरक वक्ता अॅलन पीस यांनी लिहिलेले स्वयं-मदत पुस्तक आहे. हे पुस्तक पहिल्यांदा 1990 मध्ये प्रकाशित झाले होते आणि तेव्हापासून ते विविध देशांमध्ये सर्वाधिक विकले गेले आहे. योग्य प्रश्न विचारणे ही वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील यशाची गुरुकिल्ली आहे या कल्पनेभोवती हे पुस्तक फिरते. पुस्तक अनेक प्रकरणांमध्ये विभागले गेले आहे आणि प्रत्येक प्रकरण प्रश्नाच्या विशिष्ट पैलूशी संबंधित आहे. प्रश्न विचारल्याने व्यक्तींना आव्हानांवर मात करण्यास, त्यांचे ध्येय साध्य करण्यात आणि इतरांशी चांगले संबंध विकसित करण्यात कशी मदत होऊ शकते हे लेखक स्पष्ट करतात. प्रश्नाचे महत्त्व आणि वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये लोकांना कशी मदत झाली हे स्पष्ट करण्यासाठी तो अनेक उदाहरणे आणि केस स्टडी देतो. पुस्तकातील महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे प्रश्न विचारल्याने व्यक्तींना स्वतःला आणि इतरांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत होते. हे त्यांना त्यांची ताकद आणि कमकुवतता ओळखण्यास, त्यांचे ध्येय स्पष्ट करण्यास आणि इतरांशी संबंध निर्माण करण्यास मदत करू शकते. लेखक इतरांना सक्रियपणे आणि सहानुभूतीपूर्वक ऐकण्याच्या महत्त्वावर देखील भर देतात, कारण यामुळे व्यक्तींना मजबूत संबंध निर्माण करण्यास आणि संघर्ष अधिक प्रभावीपणे सोडवण्यास मदत होऊ शकते. एकंदरीत, "प्रश्न उत्तरे" हे एक अभ्यासपूर्ण आणि विचार करायला लावणारे पुस्तक आहे जे वाचकांना अधिक प्रश्न विचारण्याची मानसिकता स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करते. लेखकाची लेखन शैली आकर्षक आणि अनुसरण करण्यास सोपी आहे आणि पुस्तक व्यावहारिक सल्ले आणि टिपांनी भरलेले आहे जे वाचक त्यांच्या दैनंदिन जीवनात लागू करू शकतात. ज्यांना त्यांची संभाषण कौशल्ये सुधारायची आहेत, चांगले संबंध निर्माण करायचे आहेत आणि त्यांची उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत त्यांना मी या पुस्तकाची जोरदार शिफारस करेन.


"Questions Are the Answers" by Allan Pease is a concise and insightful book that delves into the power of asking the right questions to achieve success in various aspects of life. Pease emphasizes the importance of curiosity and how it can lead to personal and professional growth. Through engaging anecdotes and practical examples, the author demonstrates how questions can unlock opportunities, foster better communication, and solve problems effectively. The book is a valuable resource for anyone seeking to improve their communication skills, enhance critical thinking, and develop a more inquisitive mindset. With its concise format, it offers a wealth.

इतर व्यापार-पैसा पुस्तके

Book Highlights

no articles);
कोणताही लेख सापडला नाही
---

एक पुस्तक वाचा