shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

Spirituality in Daily Life

J.P Vaswani

0 भाग
0 लोकांनी विकत घेतले
0 वाचक
25 March 2023 रोजी पूर्ण झाले
ISBN क्रमांक : 9788183227650
यावर देखील उपलब्ध Amazon

What is Spirituality? Why do we need to be spiritual? What does it take to be a spiritual aspirant? Rev. Dada J. P. Vaswani tells us that spirituality is a matter of experience: it is simply opening the door of the heart and inviting God to enter into our lives. Enter the beautiful world of the atman with Rev. Dada. Discover the true freedom that spirituality confers upon you. Read more 

Spirituality in Daily Life

0.0(1)


"दैनंदिन जीवनातील अध्यात्म" हा आपल्या दैनंदिन अस्तित्वात आध्यात्मिक तत्त्वे समाकलित करण्याचा सखोल शोध आहे. या अभ्यासपूर्ण पुस्तकात, लेखक आधुनिक जीवनाच्या गोंधळात अर्थ, उद्देश आणि कनेक्शन शोधण्याचे महत्त्व शोधतो. व्यावहारिक व्यायाम, वैयक्तिक उपाख्यान आणि प्रगल्भ शहाणपणा द्वारे वाचकाला त्यांच्या अस्तित्वाच्या सर्व पैलूंमध्ये अध्यात्म स्वीकारण्याच्या दिशेने एक परिवर्तनीय प्रवासाचे मार्गदर्शन केले जाते. सखोल अध्यात्मिक अनुभव जोपासण्यासाठी हे पुस्तक सजगता, कृतज्ञता आणि आत्म-चिंतनाच्या महत्त्वावर भर देते. त्याच्या प्रवेशयोग्य भाषेसह आणि संबंधित उदाहरणांसह, "दैनिक जीवनातील अध्यात्म" हेतूने जगण्याचा आणि सामान्यांमध्ये पलीकडे जाण्याचा एक रीफ्रेशिंग दृष्टीकोन देते. स्वत:शी आणि त्यांच्या सभोवतालच्या जगाशी सखोल संबंध शोधणाऱ्या प्रत्येकासाठी हे वाचायलाच हवे.

Book Highlights

no articles);
कोणताही लेख सापडला नाही
---

एक पुस्तक वाचा