shabd-logo

Krishna बद्दल

भागवत गीता हा प्राचीन भारतातील संस्कृत महाकाव्य महाभारतात नोंदलेला एक भाग आहे. हा हिंदू धर्मातील एक प्रभावशाली धार्मिक ग्रंथ आहे जो हिंदू देवता विष्णूचा अवतार राजकुमार अर्जुन आणि कृष्ण यांच्यातील संवादाचे रूप घेतो.

no-certificate
अद्याप कोणतेही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

Krishna ची पुस्तके

Krishna चे लेख

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १८

17 June 2023
0
0

मोक्षसंन्यासयोगअर्जुन म्हणाला.हे महाबाहो ! हे अंतर्यामी ! हे वासुदेवा! मी सन्यास आणि त्याग यांचे तत्त्व वेगवेगळे जाणू इच्छितो. ॥१॥श्रीभगवान म्हणाले,कित्येक पण्डित काम्य कर्माच्या त्यागाला 'सन्यास मानत

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १७

17 June 2023
0
0

श्रद्धात्रयविभाग योगअर्जुन म्हणाला,हे कृष्णा ! जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात, त्यांची मग स्थिती कोणती ? सात्विक, राजस की तामस ? ॥१॥श्रीभगवान म्हणाले,मनुष्याच

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १६

16 June 2023
0
0

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १६दैवासुरसंपद्विभागयोगश्रीभगवान म्हणाले,भयाचा पूर्ण अभाव, अंतःकरणाची पूर्ण निर्मळता, तत्त्वज्ञानाकरता ध्यानयोगात निरंतर दृढ स्थिती आणि सात्विक दान, इंद्रियांचे दमन भगवान, देव

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १५

16 June 2023
0
0

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १५पुरुषोत्तम योगश्रीभगवान म्हणाले,आदिपुरुष परमेश्वरूपी मूळ असलेल्या ब्रह्मदेवरूप मुख्य फांदी असलेल्या ज्या संसाररूप अश्वत्थवृक्षाला अविनाशी म्हणतात, तसेच वेद ही ज्याची पाने म

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १४

16 June 2023
0
0

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १४गुणत्रयविभागयोगश्रीभगवान म्हणाले,ज्ञानातीलही अति उत्तम ते परम ज्ञान मी तुला पुन्हा सांगतो की, जे जाणल्याने सर्वं मुनिजन या संसारातून मुक्त होऊन परम सिद्धी पावले आहेत. ॥१॥हे ज

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १३

16 June 2023
0
0

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १३क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगश्री भगवान म्हणाले.हे अर्जुना हे शरीर क्षेत्र या नावाने संबोधले जाते आणि याला जो जाणतो त्याला, त्याचे तत्त्व जाणणारे ज्ञानी लोक क्षेत्रज्ञ' असे म्ह

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १२

16 June 2023
0
0

श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १२भक्ति योगअर्जुन म्हणाला,जे अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे निरंतर आपल्या भजन ध्यानात मगन राहून आपणा सगुणरूप परमेश्वराची आणि दुसरे जे केवळ अविनाशी सच्चिदानंदघन न

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ११

14 June 2023
0
0

श्रीमद्भगवद्गीता - - अध्याय ११अर्जुन म्हणाला,माझ्यावर कृपा करण्यासाठी आपण जी अत्यंत गुप्त अध्यात्मविषयक उपदेश मला केला, त्याने माझे हे अज्ञान नाहिसे झाले. ॥१॥ कारण हे कमलदलनयना मी आपल्याकडून प्रा

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १०

14 June 2023
0
0

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १०विभूती योगश्रीभगवान म्हणाले,हे महाबाहो ! आणखीही माझे परम रहस्यमय आणि प्रभावयुक्त म्हणणे ऐक. जे मी अतिशय प्रेमी अशा तुला तुझ्या हितासाठी सांगणार आहे. ॥१॥माझी उप्तत्ती अर्थात ल

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय९

14 June 2023
0
0

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ९राजविद्याराजगुह्ययोगश्रीभगवान म्हणाले,दीपदृष्टिरहित अशा तुला भक्ताला हे अतिशय गोपनीय विज्ञानासहित ज्ञान पुन्हा नीटपणे सांगतो ते जाणल्याने तू दुःखरूप संसारापासुन मुक्त होशील. ॥

एक पुस्तक वाचा