shabd-logo

Narayan Dharap बद्दल

Other Language Profiles
no-certificate
अद्याप कोणतेही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

Narayan Dharap ची पुस्तके

Nyaymandir : Ek Bhayavah Kadambari Book (मराठी कादंबरी पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

Nyaymandir : Ek Bhayavah Kadambari Book (मराठी कादंबरी पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

“त्यानं आपले हात पसरले. नीलम त्याच्या कह्यात उभी राहिली. तिच्याभोवती त्याचे अजस्र हात एकत्र आले व तिच्या तोंडून शब्द निघायच्या आत एक दोन पावलं पुढे टाकून त्यानं खालच्या अंधाऱ्या गर्तेत उडी घेतली. शहराचे दिवे गरगरत वर येत आहेत असं नीलमला वाटलं. भीतीनं

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

149/-

Nyaymandir : Ek Bhayavah Kadambari Book (मराठी कादंबरी पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

Nyaymandir : Ek Bhayavah Kadambari Book (मराठी कादंबरी पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

“त्यानं आपले हात पसरले. नीलम त्याच्या कह्यात उभी राहिली. तिच्याभोवती त्याचे अजस्र हात एकत्र आले व तिच्या तोंडून शब्द निघायच्या आत एक दोन पावलं पुढे टाकून त्यानं खालच्या अंधाऱ्या गर्तेत उडी घेतली. शहराचे दिवे गरगरत वर येत आहेत असं नीलमला वाटलं. भीतीनं

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

149/-

Padchhaya : Bhaykatha Book (मराठी भयकथा पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

Padchhaya : Bhaykatha Book (मराठी भयकथा पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

“त्या आवाजाची मला एकदम व्याख्याच करता येईना. एखादा भुंगा रागाने जसा गुंगुंगुं आवाज करतो तसला, किंवा रात्रीच्या वेळी एखादं कीटकासारखं जिवाणू खोलीत बंद झालं की जसं भिरभिरत किर्रर्र आवाज करतं-तसला काहीतरी तो आवाज वाढत होता. खोलीतला अंधार, कॉटवर प्रभाकर,

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

300/-

Padchhaya : Bhaykatha Book (मराठी भयकथा पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

Padchhaya : Bhaykatha Book (मराठी भयकथा पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

“त्या आवाजाची मला एकदम व्याख्याच करता येईना. एखादा भुंगा रागाने जसा गुंगुंगुं आवाज करतो तसला, किंवा रात्रीच्या वेळी एखादं कीटकासारखं जिवाणू खोलीत बंद झालं की जसं भिरभिरत किर्रर्र आवाज करतं-तसला काहीतरी तो आवाज वाढत होता. खोलीतला अंधार, कॉटवर प्रभाकर,

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

300/-

Talghar : Bhaykatha भयकथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

Talghar : Bhaykatha भयकथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

“ती जागी झाली होती. कशाने, तिला माहीत नव्हते. पण मनाला कोणत्या तरी खोलवरच्या पातळीवर धोक्याचा इशारा मिळाला असला पाहिजे. कारण तिच्या सर्व चित्तवृत्ती अत्यंत तीक्ष्णतेने आसपासच्या परिस्थितीचा वेध घेत होत्या. तीच ती चांदण्याने उजळलेली रात्र, तेच ते चंदे

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

175/-

Talghar : Bhaykatha भयकथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

Talghar : Bhaykatha भयकथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

“ती जागी झाली होती. कशाने, तिला माहीत नव्हते. पण मनाला कोणत्या तरी खोलवरच्या पातळीवर धोक्याचा इशारा मिळाला असला पाहिजे. कारण तिच्या सर्व चित्तवृत्ती अत्यंत तीक्ष्णतेने आसपासच्या परिस्थितीचा वेध घेत होत्या. तीच ती चांदण्याने उजळलेली रात्र, तेच ते चंदे

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

175/-

Devadnya : Ek Bhayavah Kadambari Book (मराठी कादंबरी पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

Devadnya : Ek Bhayavah Kadambari Book (मराठी कादंबरी पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

देवाज्ञा या शब्दाला एक लौकिक सांकेतिक अर्थ आहे; पण श्री. धारप त्याचा शब्दश: अर्थ घेतात आणि एक कथा रचतात. वातावरणनिर्मिती, तर्कशुद्धता आणि कार्यकारणभावाची भक्कम शृंखला - श्री. धारपांचे हे लेखनविशेष याही कादंबरीत आहेतच. वाचकाला आपला अविश्वास क्षणभर

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

300/-

Devadnya : Ek Bhayavah Kadambari Book (मराठी कादंबरी पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

Devadnya : Ek Bhayavah Kadambari Book (मराठी कादंबरी पुस्तक) Narayan Dharap Marathi Books, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके

देवाज्ञा या शब्दाला एक लौकिक सांकेतिक अर्थ आहे; पण श्री. धारप त्याचा शब्दश: अर्थ घेतात आणि एक कथा रचतात. वातावरणनिर्मिती, तर्कशुद्धता आणि कार्यकारणभावाची भक्कम शृंखला - श्री. धारपांचे हे लेखनविशेष याही कादंबरीत आहेतच. वाचकाला आपला अविश्वास क्षणभर

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

300/-

Maifal: Gud Va Bhaykatha Sangraha भयकथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set maiphal [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

Maifal: Gud Va Bhaykatha Sangraha भयकथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set maiphal [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

"तो दाराच्या आतच बसला होता. पणतीच्या हलत्या ज्योतीकडे पाहत होता, आधी ज्योत नुसती वेडीवाकडी फडफडत होती- पण ती थोड्याच वेळात ज्योत सावकाश सावकाश डावी-उजवीकडे वाहत्या गतीने हलायला लागली. त्या गतीत मनावर मोहिनी टाकण्याची शक्ती होती. कोठेतरी बाराचे ठोके प

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

250/-

Maifal: Gud Va Bhaykatha Sangraha भयकथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set maiphal [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

Maifal: Gud Va Bhaykatha Sangraha भयकथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set maiphal [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

"तो दाराच्या आतच बसला होता. पणतीच्या हलत्या ज्योतीकडे पाहत होता, आधी ज्योत नुसती वेडीवाकडी फडफडत होती- पण ती थोड्याच वेळात ज्योत सावकाश सावकाश डावी-उजवीकडे वाहत्या गतीने हलायला लागली. त्या गतीत मनावर मोहिनी टाकण्याची शक्ती होती. कोठेतरी बाराचे ठोके प

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

250/-

Kaat: Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके [paperback] Narayan Dharap [Sep 21, 2022]…

Kaat: Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके [paperback] Narayan Dharap [Sep 21, 2022]…

“रात्री केव्हातरी खूप उशिरा तिला झोप लागली होती. सकाळी जाग आली तेव्हा डोळे चुरचुरत होते. जिभेवर एखादी कडवट चव रेंगाळावी तसं काहीतरी वाईट झाल्याची भावना मनात होती. काल रात्री मनाने खूप निर्धाराचा पवित्रा घेतला होता; पण वाळूतला किल्लाच तो! एका भरतीबरोब

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

273/-

Kaat: Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके [paperback] Narayan Dharap [Sep 21, 2022]…

Kaat: Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi, मराठी पुस्तके [paperback] Narayan Dharap [Sep 21, 2022]…

“रात्री केव्हातरी खूप उशिरा तिला झोप लागली होती. सकाळी जाग आली तेव्हा डोळे चुरचुरत होते. जिभेवर एखादी कडवट चव रेंगाळावी तसं काहीतरी वाईट झाल्याची भावना मनात होती. काल रात्री मनाने खूप निर्धाराचा पवित्रा घेतला होता; पण वाळूतला किल्लाच तो! एका भरतीबरोब

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

273/-

Shodh: Ek Bhayavah Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Novel Books in Marathi , कादंबरी मराठी पुस्तके, पुस्तक पुस्तकं बुक ... [paperback] Narayan Dharap [Apr 22, 2023]…

Shodh: Ek Bhayavah Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Novel Books in Marathi , कादंबरी मराठी पुस्तके, पुस्तक पुस्तकं बुक ... [paperback] Narayan Dharap [Apr 22, 2023]…

“श्री. जानोरीकर यांस, आपला एक हितचिंतक या नात्याने मी आपल्याला हे पत्र लिहीत आहे. शहरात ‘शिवपार्वती सोसायटी'समोर आपला बंगला आहे. गेली बरीच वर्षे हा बंगला वापरात नाही. माझ्या पाहण्यात आलं आहे की, आपल्या या बंगल्याची मागची आणि पुढची अशी दोन्ही दारं उ

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

350/-

Shodh: Ek Bhayavah Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Novel Books in Marathi , कादंबरी मराठी पुस्तके, पुस्तक पुस्तकं बुक ... [paperback] Narayan Dharap [Apr 22, 2023]…

Shodh: Ek Bhayavah Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Novel Books in Marathi , कादंबरी मराठी पुस्तके, पुस्तक पुस्तकं बुक ... [paperback] Narayan Dharap [Apr 22, 2023]…

“श्री. जानोरीकर यांस, आपला एक हितचिंतक या नात्याने मी आपल्याला हे पत्र लिहीत आहे. शहरात ‘शिवपार्वती सोसायटी'समोर आपला बंगला आहे. गेली बरीच वर्षे हा बंगला वापरात नाही. माझ्या पाहण्यात आलं आहे की, आपल्या या बंगल्याची मागची आणि पुढची अशी दोन्ही दारं उ

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

350/-

Kalokhi Pournima : काळोखी पौर्णिमा Ek Bhayavah Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Novel Books in Marathi , कादंबरी मराठी पुस्तके, पुस्तक पुस्तकं बुक Best Novel, Bestseller Novels

Kalokhi Pournima : काळोखी पौर्णिमा Ek Bhayavah Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Novel Books in Marathi , कादंबरी मराठी पुस्तके, पुस्तक पुस्तकं बुक Best Novel, Bestseller Novels

पडळ भरू लागली. शेवटी शेवटी आतून ओरडण्याचा, किंचाळण्याचा, रडण्याचा आवाज आला असे म्हणतात; पण तो काळच क्रूर होता. भालदारांनी शेवटी शेवटी आत ढोसण्यासाठी हातातील भाल्यांचाही उपयोग केला असे म्हणतात. खालचा मजला भरल्यावर त्यांनी माळा भरायला सुरुवात केली. अजू

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

200/-

Kalokhi Pournima : काळोखी पौर्णिमा Ek Bhayavah Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Novel Books in Marathi , कादंबरी मराठी पुस्तके, पुस्तक पुस्तकं बुक Best Novel, Bestseller Novels

Kalokhi Pournima : काळोखी पौर्णिमा Ek Bhayavah Kadambari, Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Novel Books in Marathi , कादंबरी मराठी पुस्तके, पुस्तक पुस्तकं बुक Best Novel, Bestseller Novels

पडळ भरू लागली. शेवटी शेवटी आतून ओरडण्याचा, किंचाळण्याचा, रडण्याचा आवाज आला असे म्हणतात; पण तो काळच क्रूर होता. भालदारांनी शेवटी शेवटी आत ढोसण्यासाठी हातातील भाल्यांचाही उपयोग केला असे म्हणतात. खालचा मजला भरल्यावर त्यांनी माळा भरायला सुरुवात केली. अजू

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

200/-

Vishari Varsa : Samarth Katha विषारी वारसा - समर्थ कथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

Vishari Varsa : Samarth Katha विषारी वारसा - समर्थ कथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

"...पाण्याची फेसाळणारी कड जवळ जवळ येत होती आणि तिला हलताच येत नव्हतं. पायचं नाही, तर सारं शरीरच कसल्या तरी चिकट द्रावात रुतून बसलं होतं. तिथून सुटण्यासाठी तिने आटापिटा केल्याची एक स्मृती मनात होती, पण आता अवयवांत त्राणच उरलं नव्हतं. पाण्याची कड एखाद्

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

175/-

Vishari Varsa : Samarth Katha विषारी वारसा - समर्थ कथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

Vishari Varsa : Samarth Katha विषारी वारसा - समर्थ कथा पुस्तक Narayan Dharap Book, नारायण धारप मराठी बुक्स, Horror Books in Marathi Set [paperback] Narayan Dharap [Jan 01, 2022]…

"...पाण्याची फेसाळणारी कड जवळ जवळ येत होती आणि तिला हलताच येत नव्हतं. पायचं नाही, तर सारं शरीरच कसल्या तरी चिकट द्रावात रुतून बसलं होतं. तिथून सुटण्यासाठी तिने आटापिटा केल्याची एक स्मृती मनात होती, पण आता अवयवांत त्राणच उरलं नव्हतं. पाण्याची कड एखाद्

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले

पुस्तक मुद्रित करा:

175/-

Narayan Dharap चे लेख

no articles);
कोणताही लेख सापडला नाही
---

एक पुस्तक वाचा