shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

Sita

Devdutt Pattnaik

0 भाग
0 लोकांनी विकत घेतले
0 वाचक
25 March 2023 रोजी पूर्ण झाले
ISBN क्रमांक : 9788183225519
यावर देखील उपलब्ध Amazon

नगरीपासून दूर अरण्याच्या मधोमध सारथ्याने रथ थांबवला, वृक्षराजीमधून चालण्यासाठी अधीरतेने सीता उतरली. सारथी लक्ष्मण रथातच बसला होता. त्याला काहीतरी सांगायचे आहे हे जाणवून सीता थबकली. जमिनीकडे दृष्टी लावून शेवटी लक्ष्मण बोलला, "तुझा पती, माझा मोठा भाऊ, अयोध्येचा राजा राम याची इच्छा आहे की गावभर अफवा उठत आहेत. तुझ्या कीर्तीवर प्रश्नचि लागले आहे. याबाबतीत नियम स्पष्ट आहेतः राजाची पत्नी संशयाच्या पलीकडे असली पाहिजे. म्हणून रघुकुलाच्या वंशजाने तुला आज्ञा केली आहे की तू त्याच्यापासून, त्याच्या राजवाड्यापासून आणि त्याच्या नगरीपासून दूर राह्वंस. बाकी तुला आवडेल तिथे जाण्यास तू मुक्त आहेस. पण तू एकदा रामाची राणी होतीस हे तू कुणालाही उघड करून सांगणार नाहीस ." सीतेला लक्ष्मणाच्या नाकपुड्या थरथरताना दिसल्या. तिला त्याचं अवघडलेपण आणि संताप कळला. पुढे जाऊन त्याला आश्वस्त करावं असं तिला वाटलं, पण तिने स्वतःला आवरलं. "रामाने त्याच्या सीतेला टाकलं आहे असं तुला वाटतय, होय ना ?' तिने मृदुपणे विचारलं. "पण तसं करूच शकत नाही. तो देवी आहे . तो कुणाचाच त्याग करत नाही. आणि मी देवी आहे . कुणीच माझा त्याग करू शकत नाही." कोड्यात पडलेला लक्ष्मण अयोध्येला परतला. सीता वनात थांबली, हासील आणि तिने केस मोकळे सोडले. Read more 

Sita

0.0(1)


"सीता" हे देवदत्त पट्टनाईक यांनी लिहिलेल्या भारतीय महाकाव्याचे, रामायणाचे मंत्रमुग्ध करणारे पुनरुत्थान आहे. या मनमोहक कथेत, पट्टनाईक सीतेच्या जीवनाचा आणि अनुभवांचा शोध घेतात, जी थोर आणि लवचिक राजकुमारी आहे जी भगवान रामाची पत्नी बनते. त्याच्या सूक्ष्म संशोधन आणि कथा सांगण्याच्या पराक्रमाद्वारे, लेखक सीतेचे एक सूक्ष्म चित्रण सादर करतो, तिची शक्ती, भक्ती आणि अटूट सचोटीचा शोध घेतो. पट्टनाईक कुशलतेने सीतेला सामोरे गेलेल्या गुंतागुंतीच्या भावना आणि संघर्षांना जिवंत करतात, वाचकांना या प्रतिष्ठित पात्राबद्दल एक नवीन दृष्टीकोन देतात. उत्कंठावर्धक गद्य आणि मानवी स्वभावातील सखोल अंतर्दृष्टीसह, "सीता" हे पौराणिक कथा प्रेमी आणि धैर्य आणि प्रेमाची आकर्षक कथा शोधणार्‍या दोघांनीही वाचले पाहिजे.

Book Highlights

no articles);
कोणताही लेख सापडला नाही
---

एक पुस्तक वाचा