shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

मुलांसाठी फुले

पांडुरंग सदाशिव साने ( साने गुरुजी)

5 भाग
2 लोकलायब्ररीमध्ये जोडले आहे
6 वाचक
31 May 2023 रोजी पूर्ण झाले
विनामूल्य

लहान मुलांसाठी फुले ही साने गुरुजींनी लिहिलेली लघुकथांची कादंबरी आहे. ज्याच्या खालीलप्रमाणे पाच कथा आहेत: 1. सत्त्वशील राजा 2. मोरू 3. आई व तिची मुले 4. प्रामाणिक नोकर 5. मधुराणी 

mulaansaatthii phule

0.0(0)

भाग

1

सत्त्वशील राजा

31 May 2023
4
0
0

फार जुनी गोष्ट आहे. त्या वेळेस आपल्या देशात एक राजा होता. उदार म्हणून त्याची सर्वत्र ख्याती होती. तो राजा कोणाला कधीही नाही म्हणत नसे. कोणाचीही इच्छा अपूर्ण ठेवीत नसे. त्याच्या तोंडातून नकार कधीच बाहे

2

मोरू

31 May 2023
1
0
0

मोरू म्हणून एक विद्यार्थी होता. आईबाबांपासून दूर एका शहरात तो विद्येसाठी राहत होता. त्याने एक खोली घेतली होती. तो फारसा श्रीमंत नव्हता, म्हणून तो हातानेच स्वयंपाक करी. त्याच्या खोलीत बिजलीची बत्ती नव्

3

आई व तिची मुले

31 May 2023
0
0
0

ती एक गरीब विधवा होती. मोलाने काम करी व चार कच्च्या- बच्च्यांचे पालनपोषण करी. एका लहानशा झोपडीत ती राहत असे. ती सदैव समाधानी असे. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत एका क्षणाचाही विसावा तिला मिळत नसे.त्या दिवशी

4

प्रामाणिक नोकर

31 May 2023
0
0
0

एका कापडाच्या व्यापाऱ्याने आपल्या दुकानात एक नवीन मुलगा नोकरीस ठेवला. त्या मुलाचा बाप गरीब होता. बापाने मुलाला शाळेतील शिक्षण दिले नव्हते. परंतु घरगुती शिक्षण त्याने दिले होते. प्रामाणिकपणाने वागावे,

5

मधुराणी

31 May 2023
1
0
0

एका राजाचे दोन मोठे मुलगे आपआपल्या नशिबाची परीक्षा पाहण्यासाठी राजधानी सोडून दूर जगात मुशाफिरीला गेले. वाटेत ते नाना प्रकारच्या फंदात सापडले. वेडेवाकडे वागू लागले. घरी येण्याचे भान त्यांना राहिले नाही

---

एक पुस्तक वाचा