shabd-logo

दादा भगवान बद्दल

दादा भगवान, लेखक, एक आध्यात्मिक नेता आणि तत्वज्ञानी होते ज्यांना नैतिक आणि नैतिक जीवन जगण्याच्या महत्त्वावर विश्वास होता. त्यांची शिकवण जैन धर्माच्या तत्त्वांवर आधारित आहे आणि अहिंसा आणि सर्व जीवांबद्दल करुणा या संकल्पनेवर जोर देते.

no-certificate
अद्याप कोणतेही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

दादा भगवान ची पुस्तके

The Science in Karma(in Marathi)

The Science in Karma(in Marathi)

कर्म (नियती) म्हणजे काय? चांगले कर्म वाईट कर्माला तटस्थ करू शकते का? भल्याभल्यांना का त्रास होतो? कर्माची निर्मिती रोखण्यासाठी काय करता येईल? कर्माने कोण बांधलेले आहे - शरीर की आत्मा? आपली कर्म पूर्ण झाल्यावर आपण मरतो का? संपूर्ण जग हे कर्माच्

विनामूल्य

The Science in Karma(in Marathi)

The Science in Karma(in Marathi)

कर्म (नियती) म्हणजे काय? चांगले कर्म वाईट कर्माला तटस्थ करू शकते का? भल्याभल्यांना का त्रास होतो? कर्माची निर्मिती रोखण्यासाठी काय करता येईल? कर्माने कोण बांधलेले आहे - शरीर की आत्मा? आपली कर्म पूर्ण झाल्यावर आपण मरतो का? संपूर्ण जग हे कर्माच्

विनामूल्य

Pure Love (in Marathi)

Pure Love (in Marathi)

प्रेम हा शब्द इतका चुरगळला गेला आहे की आपल्याला पावलोपावली असा प्रश्न पडतो की याला काय प्रेम म्हणायचे ? प्रेम असेल तिथे असे असू शकते का? खरे प्रेम कुठे मिळेल ? खरे प्रेम कशास म्हणावे ? प्रेमाची यथार्थ व्याख्या तर प्रेममूर्ती ज्ञानीच देऊ शकतात. जे कध

विनामूल्य

Pure Love (in Marathi)

Pure Love (in Marathi)

प्रेम हा शब्द इतका चुरगळला गेला आहे की आपल्याला पावलोपावली असा प्रश्न पडतो की याला काय प्रेम म्हणायचे ? प्रेम असेल तिथे असे असू शकते का? खरे प्रेम कुठे मिळेल ? खरे प्रेम कशास म्हणावे ? प्रेमाची यथार्थ व्याख्या तर प्रेममूर्ती ज्ञानीच देऊ शकतात. जे कध

विनामूल्य

Noble use of Money (in Marathi)

Noble use of Money (in Marathi)

मुळात गुजराती भाषेत लिहिलेल्या दादा भगवान यांच्या "पैशाचा उदात्त वापर" या पुस्तकाचे मराठीत नाव "धन अने त्याग" असे आहे. या पुस्तकात पैशाचा हुशारीने आणि स्वतःच्या आणि इतरांच्या कल्याणासाठी वापर करण्याच्या महत्त्वावर जोर देण्यात आला आहे. या पुस्तकात

विनामूल्य

Noble use of Money (in Marathi)

Noble use of Money (in Marathi)

मुळात गुजराती भाषेत लिहिलेल्या दादा भगवान यांच्या "पैशाचा उदात्त वापर" या पुस्तकाचे मराठीत नाव "धन अने त्याग" असे आहे. या पुस्तकात पैशाचा हुशारीने आणि स्वतःच्या आणि इतरांच्या कल्याणासाठी वापर करण्याच्या महत्त्वावर जोर देण्यात आला आहे. या पुस्तकात

विनामूल्य

Avoid clashes (in Marathi)

Avoid clashes (in Marathi)

"संघर्ष टाळा" हे दादा भगवान यांनी लिहिलेले आध्यात्मिक स्वयं-मदत पुस्तक आहे. इतरांशी संघर्ष आणि भांडणे टाळून शांततापूर्ण आणि सुसंवादी जीवन कसे जगावे याबद्दल पुस्तक व्यावहारिक सल्ला देते. दादा भगवान अहिंसा आणि करुणेच्या जैन तत्त्वज्ञानावर आधारित अक्

विनामूल्य

Avoid clashes (in Marathi)

Avoid clashes (in Marathi)

"संघर्ष टाळा" हे दादा भगवान यांनी लिहिलेले आध्यात्मिक स्वयं-मदत पुस्तक आहे. इतरांशी संघर्ष आणि भांडणे टाळून शांततापूर्ण आणि सुसंवादी जीवन कसे जगावे याबद्दल पुस्तक व्यावहारिक सल्ला देते. दादा भगवान अहिंसा आणि करुणेच्या जैन तत्त्वज्ञानावर आधारित अक्

विनामूल्य

दादा भगवान चे लेख

पति - पत्नीचा संघर्ष

15 May 2023
0
0

ढेकूण चावतात, ते तर बिचारे खूप चांगले आहेत पण हा नवरा बायकोला चावतो, बायको नवऱ्याला चावते, हे अतिशय दुःखदायी असते. चावतात की नाही?प्रश्नकर्ता: चावतात. दादाश्री तर हे चावायचे बंद करायचे आहे. ढेकूण

स्वतः नेच पाडले अंतराय ?

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता: आपण सत्संगला येत असतो तेव्हा एखादा माणूस अडचण उभी करतो. तर ती अडचण आपल्या कर्मामुळे आहे का?दादाश्री होय, तुमची चुक नसेल तर कोणी तुमचे नाव घेणार नाही. तुमच्या चूकांचाच परिणाम आहे. स्वतःनेच

जमवा सासूसोबत सुमेळ

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता: सासूसोबत माझा खूप संघर्ष होत असतो. त्यापासून कसे सुटायचे?दादाश्री : एकूण एक कर्माची मुक्ति व्हायला हवी. सासू त्रास देत असेल तेव्हा प्रत्येक वेळी कर्मापासून मुक्ति मिळाली पाहिजे, तर त

आजच्या कुकर्मांचे फळ ह्या जन्मातच?

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता हे जे कमांचे फळ येते, जसे उदाहरणार्थ आपण एखाद्याच्या विवाहात विघ्न आणले. तर मग पुन्हा असेच फळ आपल्याला पुढील जन्मी मिळते का? आपला विवाह होत असताना तोच मनुष्य विघ्न निर्माण करेल का? अशा प्र

निर्दोष मुलांनी का भोगायचे?

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता: पुष्कळ वेळा असे पाहण्यात येते की, लहान मुलंजन्मतः अपंग वगैरे असतात. पांगळे असतात. कितीतरी लहान मुले कुतुबमिनार आणि हिमालय दर्शनाच्या दुर्घटनेत मरून जातात. तर या छोट्या-छोट्या मुलांनी काय

कोणत्या कर्माने देहाला दुःख?

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता: कोणत्या कर्माच्या आधारावर शरीराचे रोग होतात ?दादाश्री : लुळा-पांगळा होतो ना! हो, हे सर्व काय झाले आहे? ते कशाचे फळ आहे? आपण जर कानाचा दुरूपयोग केला तर कानाला नुकसान होते. डोळ्यांचा दुरूपय

प्रारब्ध भोगल्या नंतरच सुटका

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता : मुख्य तर आपलीच कर्म नडतात ?दादाश्री : तर मग दुसरे कोण? दुसरा कोणी करणारा नाही. बाहेरचे कोणी करणारे नाहीत. तुमचीच कर्म तुम्हाला त्रास देतात. शहाणी बायको करून आणली आणि नंतर ती वेडी झाली. त

अजाणतेपणी केलेल्या कर्माचे फळ मिळते का?

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता: जाणून-बुजून केलेल्या गुन्ह्यांचा दोष किती लागतो? आणि अजाणतेपणी केलेल्या चूकांचा दोष किती लागत असेल? अजाणतेपणी केलेल्या चूकांना माफी मिळते ना?दादाश्री : कोणी असा वेडा नाही की जो असेच माफ क

संचित, प्रारब्ध आणि क्रियमाण कर्म

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता : हे सर्व मागील जन्माच्या संचितकर्मावर आधारित आहेका?दादाश्री : असे आहे ना की, संचितकर्म आणि असे इतर सर्व शब्द समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे संचितकर्म, हे कॉझीझ आहेत आणि प्रारब्धकर्म

कर्म-कर्मफळ- कर्मफळ परिणाम

15 May 2023
0
0

प्रश्नकर्ता : मागच्या जन्मी चार्ज झालेली जी कर्म आहेत, ते या जन्मीडिस्चार्जरूपे येतात. तर या जन्माची जी कर्म आहे, ते या जन्मीच डिस्चार्जरूपाने येतात की नाही?दादाश्री : नाही.प्रश्नकर्ता: तर केव्हा येता

एक पुस्तक वाचा